Cỏ phống (Sphenoclea zeylanica Gaertn) được dùng để chữa rắn cắn (cả cây). Cây mọc tự nhiên ở vùng đất lầy đồng bằng, khá phổ biến ở Việt Nam.

Sphenoclea zeylanica Gaertn

Cỏ phống (Sphenoclea zeylanica Gaertn)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ phống
  • Tên khác: Xà bông
  • Tên khoa học: Sphenoclea zeylanica Gaertn. – Rapinia herbacea Lour. – Họ Cọ phống (Sphenocleaceae)
  • Công dụng: Chữa rắn cắn (cả cây)Bắc bộ.
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở vùng đất lầy đồng bằng, khá phổ biến ở Việt Nam.
  • Mùa hoa quả: V-VII

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here