Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.  có tên tiếng Việt là cây nút áo, kén, Cứt ngựa, Mần mây, Săng ớt, Cây cổ ngỗng. Cây thường dùng để bạch đới, điều kinh (Thân sắc uống).

Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.

Cây Nút Áo (Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.

  • Tên Tiếng Việt: Nút áo, Kén, Cứt ngựa, Mần mây, Săng ớt, Cây cổ ngỗng
  • Tên khoa học: Suregada multiflora (A. Juss.) Baill.
  • Công dụng: Bạch đới, điều kinh (Thân sắc uống).
  • Phân bố: Vĩnh Phúc, Thanh Hoá tới Quảng Ngãi. Cây mọc tự nhiên trong rừng thường xanh hay trảng cây bụi, trên đất sa phiến thạch, ở độ cao 100-500 m.
  • Mùa hoa quảIII-V; 6-8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here