Tần giao thang

Tần giao thang

Thành phần:

  • Bạch thược                                  6g
  • Hoàng cầm                                   4g
  • Sài hồ                                          6g
  • Bán hạ                                         4g
  • Nhân sâm                                    4g
  • Tần giao                                       6g
  • Chích thảo                                    5g
  • Phòng phong                                4g

Bào chế: Dạng thuốc sắc.

Chỉ định: Trị hông sườn đau, can khí uất kết.

Liều dùng: Sắc uống.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here