Cỏ phao – Themeda caudata (Nees) A. Camus được dùng để chữa rắn cắn, bệnh thai chết lưu (Rễ). Phân bố tại Lạng Sơn, Hà Nội (Ba Vì), Đắk Lắk, Lâm Đồng. Cây mọc tự nhiên ở bãi cỏ ven rừng, ven suối, rừng thưa..

Themeda caudata (Nees) A. Camus

Cỏ phao (Themeda caudata (Nees) A. Camus) 

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ phao
  • Tên khác: Lô đuôi
  • Tên khoa học: Themeda caudata (Nees) A. Camus – Họ Lúa (Poaceae.)
  • Công dụng: Chữa rắn cắn, bệnh thai chết lưu (Rễ).
  • Phân bố: Lạng Sơn, Hà Nội (Ba Vì), Đắk Lắk, Lâm Đồng. Cây mọc tự nhiên ở bãi cỏ ven rừng, ven suối, rừng thưa..
  • Mùa hoa quả: X-I
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here