tien-linh-ty-tan

TIÊN LINH TỲ TÁN (Chứng trị chuẩn thằng)

1. Thành phần

 • Chỉ xác                                     30g
 • Cốt toái bổ                               30g
 • Đào nhân                                 40g
 • Đương quy                              30g
 • Hải đồng bì                              30g
 • Huyền hồ                                 30g
 • Khương hoạt                           30g
 • Mộc hương                              30g
 • Ngưu tất                                  30g
 • Quế tâm                                  30g
 • Tân lang                                 40g
 • Tiên linh tỳ                              40g
 • Xạ hương                               10g
 • Xuyên khung                          30g

2. Dạng bào chế

 • Dạng thuốc tán (bột)

3. Chỉ định

 • Trị phụ nữ bị huyết phong, lưng đau.

4. Liều dùng

 • Mỗi lần 8g

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here