trang-bang-don

TRÁNG BẢNG ĐƠN (Thẩm thị tôn sinh)

1. Thành phần

Nhục thung dung                       20g
Thanh diêm                               20g
Phá cố chỉ                                 4g
Tiểu hồi                                     4g

2. Dạng bào chế

  • Dạng thuốc tán (bột). Tán bột. Dùng Trư yêu tử 1 cái, bỏ màng trắng, xẻ ra, cho thuốc bột vào, nướng chín, lấy thuốc ra, tán bột.

3. Chỉ định

  • Trị thận hư, lưng đau, bổ nguyên khí làm mạnh tinh.

4. Liều dùng

  • Ngày uống 8 – 12g với rượu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here