trang-than-tan

 TRÁNG THẬN TÁN (Thọ thế bảo nguyên)

1. Thành phần

  • Ba kích                                180g
  • Nhục thung dung                 180g
  • Tiên linh tử                          150g
  • Đại hồi                                 150g
  • Phá cố chỉ                            150g
Tiểu hồi                                 150g
Đỗ trọng                               150g
Thanh diêm                           240g
Viễn chí                                 120g

 

2. Dạng bào chế

  • Dạng thuốc tán (bột) và thuốc nấu (chưng). Tán bột. Mỗi lần dùng 6g. Dùng cật lợn xẻ, cho thuốc bột vào, chưng chín. Ăn với rượu.

3. Chỉ định

  • Trị thận kinh bị hư tổn, lưng đùi và nửa người đau.

4. Liều dùng

  • Xem ở phần dạng bào chế trên

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here