Trianthema portulacastrum L có tên tiếng Việt là cỏ tam khôi, dàn dàn, dàu dàu. Cây được phân bố ở các tỉnh Hải Phòng, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà, Kiên Giang. Cây mọc rải rác ven đường, ruộng, nương rẫy, cồn cát vùng gần biển. Cây thuốc thường được dùng để điều kinh (Rễ). Lá được dùng làm thuốc có tác dụng co rút nhẹ tử cung. Rễ còn có tác dụng gây sảy thai.

Trianthema portulacastrum L 

 Cỏ tam khôi (Trianthema portulacastrum L)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ tam khôi
  • Tên khác: Dàn dàn, Dàu dàu
  • Tên khoa học: Trianthema portulacastrum L.- Họ sam biển (Aizoaceae)
  • Công dụng: Điều kinh (Rễ). Lá được dùng làm thuốc có tác dụng co rút nhẹ tử cung. Rễ còn có tác dụng gây sảy thai.
  • Phân bố: Hải Phòng, Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Khánh Hoà, Kiên Giang. Cây mọc rải rác ven đường, ruộng, nương rẫy, cồn cát vùng gần biển.
  • Mùa hoa quả: VI-VIII
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here