Bạch cầu thực bào:

bạch cầu thực bào

Là hiện tượng bạch cầu bắt giữ và tiêu hóa đối tượng. Như trên đã nói, bạch cầu tập trung tại ổ viêm, tiếp cận với các đối tượng cần thực bào. Hiện tượng thực bào sẽ hiệu quả hơn nhờ chúng có các thụ thể với C3b và Fc (C3bR, FcR), còn đối tượng thì được phủ C3b và Tg (gọi chung là các opsonin). Việc gắn với những hợp phần opsonin này sẽ mở màn cho quá trình thực bào. Những chân giả vươn tới và bọc quanh đối tượng thực bào, hình thành các túi thực bào (phagosom). Sau đó các lysosom tiến tới hòa màng với túi này để tạo ra phagolysosom, giải phóng vào đó các chất trong lysosom để tiêu  hủy đối tượng. Khi đó, dưới kính hiển vi bạch cầu mất hạt (lysosom) và vi sinh vật bị hủy.

Có hai cơ chế chính giúp tiêu diệt yếu tố gây ra viêm: cơ chế không phụ thuộc ox và cơ chế phụ thuộc oxy.

  • Cơ chế không phụ thuộc oxy: nhờ vào hoạt động của các enzym trong lysosom như hydrolase acid. Chúng phân hủy yếu tố gây viêm và cũng có thể cả các tế bào khi enzym này thoát ra khỏi các hốc thực bào. Những hạt trung tính trong tiểu thực bào (bạch cầu đa nhân trung tính) có chứa lysosom, lactoferrin, BPI (là một loại protein)có tác dụng đục thủng màng vi khuẩn, các tế bào lạ…phá hủy chúng tương tự như phức hợp tấn công màng (C5-C9) của bổ thể. Trên thực tế đời sống bạch cầu ngắn lại khi chúng hoạt động thực bào. Nếu số lượng bạch cầu trong máu tăng lên khi cơ thể mang ổ viêm là do sự sản xuất bù đắp vượt quá mức bị tiêu hủy đi..
  • Cơ chế phụ thuộc vào oxy: quá trình thực bào thường có kèm theo sự bùng nổ oxy hóa do hoạt động của ba hệ thống enzym chính:

+ NADPH oxydase: khử oxy phân tử thành oxy nguyên tử (loại này rất độc).

+ Myeloperoxydase: với sự  có mặt của ion clo, chuyển hydropeoxit thành HOCl. Các gốc oxy tự do này là chất oxy hóa, đặc biệt là HOCl đây là chất oxy hóa mạnh có tác dung diệt vi  khuẩn hiệu quả.

+ NO synthetase: từ arginin và oxy tạo ra NO giúp chống yếu tố gây viêm thông qua việc làm hủy hoại các protein, acid nhân…của vi  khuẩn.

Các enzym oxydase chỉ có trong hốc thực bào do vậy chúng có tác dụng diệt các vi sinh vật ngoại bào, còn NO synthetase thì ở ngay trong bào tương của mọi tế bào có nhân (có hay không có thẩm quyền miễn dịch) giúp mọi tế bào chống lại đối tượng thực bào là vi sinh vật nội bào.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Bạch cầu xuyên mạch – rối loạn vi tuần hoàn tại ổ viêm (tiếp)

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here