Thông qua một thời gian dài nghiên cứu về lão học và lão bệnh học người ta đưa ra được một số kết quả trong khi nghiên cứu về những đối tượng này. Các kết quả đó bao gồm có các tính chất của cơ thể người già (gồm có hai tính chất cơ bản nhất được rút ra), tốc độ già hóa của từng cơ thể và từng loài không giống nhau, không chỉ hụ thuộc vào từng loài động vật khác nhau chúng còn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng ăn uống của từng cá thể khác nhau mà theo độ tuổi thọ cũng có sự khác nhau giữa từng loài và từng cá thể (ví dụ như loài người thì tuổi thọ vẫn tồn tại ở mức 100 tuổi mà hiện nay vẫn chưa thể thay đổi được mức này) và kết quả cuối cùng của nghiên cứu là đường cong tỷ lệ sống sót theo độ tuổi của từng đối tượng cũng rất khác nhau, được tiến hành trên các loài động vật có tuổi thọ thấp để có thể theo dõi được đường cong tỷ lệ này.

Hai tính chất của cơ thể người già:

tuổi già
tuổi già và bệnh tật

Cho dù là loài nào, khi già, ngoài những thay đổi ngoại hình, còn thấy được các tính chất như:

  • Giảm khả năng dự trữ sinh lý mọi cơ quan và đến toàn cơ thể.
  • Tử vong theo đô tuổi tăng lên theo hàm số mủ.

Tuy nhiên có sự khác nhau lớn giữa các loài về tuổi thọ, thậm chí giữa các chủng trong cùng một loài. Nó nói lên quá trình lão hóa và tuổi thọ phụ thuộc vào gen (phát hiện ra một số gen chi phối tốc độ già của con người).

Mặt khác, dẫu ở nhóm đông vật thuần chủng cao, được nuôi trong một môi trường – hoàn cảnh như nhau, mỗi cá thể vẫn có thể có những khác biệt trong quá trình lão hóa bao gồm có cả tuổi thọ. Nó chứng minh ba tính chất phổ biến của một quá trình lão hóa bao gồm có: không đồng thời (heterochrone), không đồng vị (hetarotope), và không có tốc độ. Đó là một vai trò của ngoại cảnh (và phần nào cũng có nguyên nhân là do các gen di truyền).

Vai trò của ngoại cảnh và vai trò gen thể hiện khi điều tra tuổi thọ của những cặp sinh đôi cùng trứng: mỗi cặp có tuổi thọ chênh lệch cho tới 10 năm (nếu là sinh đôi khác trứng) hoặc cũng có thể sẽ là 5 năm(trong trường hợp là sinh đôi cùng trứng).

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Các kết quả cơ bản nghiên cứu về lão học

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here