sốt
sốt

Chuyển hóa lipid:

Lipid luôn luôn bị huy động trong sốt, chủ yếu là từ giai đoạn hai, nhất là khi nguồn glucid bắt đầu cạn (thương số hô hấp vào giai đoạn này là vào khoảng 0.8). Có thể thấy nồng độ của ác acid béo và triglycerid tăng lên trong má. Chỉ khi sốt cao kéo dài, mới có các rối loạn chuyển hóa lipid, đó là tăng nồng độ cetonic – chủ yếu nguyên nhân là do bị thiếu glucid – góp một phần quan trọng gây ra nhiễm acid trong một số cơn sốt.

Chuyển hóa protid:

Tăng tạo các kháng thể , bổ thể, các tế bào bạch cầu, các loại enzym…làm cho sự huy động dự trữ tăng lên trong sốt là không thể tránh khỏi. Có thể thấy được là nồng độ của ure tăng thêm khoảng 20-30% trong nước tiểu ở một cơn sốt thông thường. Ngoài ra, trong một số trường hợp sốt protid còn bị huy động mà nguyên nhân là do các độc tố,vì TNF và nhất là để trang trải nhu cầu năng lượng (khi nguồn glucid cạn kiệt). Đó là các cơ chế quan trọng gây ra suy mòn cơ thể trong một số trường hợp bệnh nhân bị sốt.

Trong sốt có nhiễm acid, có thể thấy được sự tăng nồng độ của các acid lactic và các thể cetonic, nhưng hầu hết đều là ở mức còn bù. Chỉ một số trường hợp sốt có xuất hiện các rối loạn chuyển hóa nặng mới có hiện tượng nhiễm acid rõ rệt đến mức cần xử lí.

Chuyển hóa muối nước và thăng bằng acid base:

Chuyển hóa muối nước:  vào giai đoạn đầu (thường xayra trong thời gian ngắn) chưa thấy rõ được sự thay đổi của người bệnh, có thể làm tăng mức lọc của cầu thân nguyên nhân là do làm tăng lưu lượng tuần hoàn nhưng lại từ giai đoạn 2, hormon ADH của tuyến hậu yên và hormon aldosterol của tuyến thượng thận tăng tiết gây ra giữ nước và giữ natri (thông qua thận và qua tuyến mồ hôi), nhưng có tăng bài tiết kali và phospho. Có thể thấy được da khô, lượng nước tiểu bị giảm đi rõ rệt, nhưng đậm đặc và có nồng độ cao. Tình trạng ưu trương trong cơ thể  (nguyên nhân là do tích giữ lại các sản phẩm chuyển hóa) và do mất nước qua hơi thở làm cho bệnh nhân khát (có biểu hiện là đòi uống nước). Vào giai đoạn 3 tức là giai đoạn sốt lui các ống thận và tuyến mồ hôi được giải phóng khỏi các tác dụng của ADH và aldosterol nên có hiện tượng tăng bài tiết nước tiểu, vã mồ hôi, thân nhiệt trở về bình thường.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Các thay đổi chuyển hóa trong sốt (tiếp theo)

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here