Cơ thể già có sự thay đổi theo bốn mức độ khác nhau, bốn mức độ đó bao gồm có:

  • Sự thay đổi về mức độ toàn thân.
  • Sự thay đổi về mức độ cơ quan, hệ thống.
  • Sự thay đổi về mức độ tế bào.
  • Và cuối cùng là sự thay đổi về mức độ phân tử trong quá trình lão hóa của cơ thể.

Sự thay đổi ở mỗi mức độ đều thể hiện một quy luật  chung bao gồm có: không đồng thời, không đồng vị, và không cùng một tốc độ giống nhau, kể cả trong trường hợp khi người ta tiến hành thí nghiệm với các loài động vật có độ thuần chủng cao, và cùng với những điều kiện sống như nhau. Khó khăn là phân biệt sự thay đổi ở mức độ nào thì được coi là nằm trong giới hạn sinh lý của người đó, và đến mức nào thì trở thành bệnh của cơ thể người.

tuổi già
tuổi già và bệnh tật

Thay đổi ở mức tế bào:

Nhóm tế bào thứ ba là những tế bào không thuận nghịch sau phân chia  do đã biệt hóa rất cao, không bao giờ phân chia ở bất cứ điều kiện nào: các tế bào hồng cầu, các tế bào bạch cầu hạt, các tế bào biểu mô, thượng bì…Cũng chia thành hai nhóm: sống ngắn ngày (hồng cầu, bạch cầu, biểu mô, tinh trùng) và sống dài ngày ()tế bào trứng, thần kinh,tế bào cơ…).

Sự lão hóa  của các tế bào phân chia (mitotic) thể hiện bằng giảm số lượng và giảm khả năng phân bào. Người ta đã phát hiện tình trạng rất phổ biến ở những người già: giảm số lượng các tế bào gốc ở tủy xương và ở ruột, đặc biệt là sự kéo dài chu kỳ phân bào của chúng, ở mọi giai đoạn.

Chúng khó (chậm) bước vào chu kỳ: nghẽn ở G0-G1.

Chậm chuyển từ khâu tiền tổng hợp DNA sang giai đoạn tổng hợp (bị tắc nghẽn ở pha G1-S).

Chậm tổng hợp DNA và chuyển sang phân bào (G2-M).

Khi cấy ghép các tế bào gốc từ cơ thể già sang cơ thể trẻ (thuần chủng hoặc chiếu xạ liều cao) thì các tế bào này hoạt động mạnh lên, phục hồi chức năng phân chia của mình. Ngược lại, cấy tế bào gốc từ cơ thể trẻ sang cơ thể già, các tế bào trẻ này giảm sút hoạt động  một cách rõ rệt (nhưng vẫn mạnh hơn các tế bào gốc ở thể già). Như vậy, vai trò môi trường cũng quan trọng như vai trò nguồn gốc của tế bào (lấy từ cơ thể trẻ hay già). Huyết thanh được thêm vào môi trường nuôi cấy tế bào gốc có tác dụng kích thích hay ức chế, tùy theo từ cơ thể trẻ hay cơ thể già.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Các thay đổi ở mức độ tế bào trong quá trình lão hóa (tiếp theo)

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here