Thuyết glycosyl hóa (monnier, 1990):

tuổi già
tuổi già

Bình thường việc gắn các nhóm glycosyl (gốc này có nguồn gốc từ glucose) là nhờ một enzym. Tuy nhiên đã chứng minh có sự gắn của glycosyl vào các protein mà không qua phản ứng enzym, với các tính chất.

  • Tăng theo tuổi già.
  • Tạo ra các protein kém (hoặc cũng có thể là bị mất) chức năng ban đầu của nó: mà bằng chứng rõ nhất để chứng minh điều này là các collagen xuất hiện ở các gân.
  • Đa số các collagen ở cơ thể của người già bị gắn với các gốc glycosyl với tỷ lệ ngày càng cao nhưng cũng sẽ giảm đi rõ rệt nếu như trong trường hợp chế độ ăn uống hạn chế các chất chứa nhiều calo. Tuy vậy, còn phải  chứng minh quá trình glycosyl hóa  xảy ra ở phạm vi rộng rãi hơn, đối với nhiều các protein quan trọng hơn, là chỉ riêng với các collagen.

Thuyết giảm khả năng sửa chữa phục hồi các DNA biến tính (của Hart, Setlow, năm 1979).

Việc tiến hành nuôi cấy các tế bào non (hay còn được gọi là các tế bào fibroblast) của hai dòng chuột (có tuổi thọ chênh lệch lớn), rồi dùng các tia tử ngoại  để gây ra các biến tính DNA in vitro. Kết quả là các tế bào xơ non của dòng chuột có khả năng sống lâu tự sửa chữa tốt hơn rõ rệt. Thí nghiệm ở hai loài khỉ cũng cho kết quả tương tự như đối với chuột. Người ta đã mở rộng thí nghiệm: kiểm tra các loài động vật có vú mà có tuổi thọ rất khác nhau, có độ tuổi dao động từ 1-100 năm (ví dụ như người, voi, bò, chuột hamster, chuột cống, chuột nhắt và chuột chù), cũng đều cho những kết quả như vậy.

Các thí nghiệm khác:

  • Các tế bào xơ non của chuột có độ tuổi (tuổi thọ) cao có khả năng tốt hơn khi tiến hành hủy các chất gây ung thư như benzo (a) pyren so với các tế bào lấy từ những con chuột có tuổi thọ thấp hơn. Khi mở rộng thí nghiệm ra chó các loài vật khác nhau (như người bò, chuột khác…) cũng thấy kết quả là phụ thuộc vào tuổi thọ.
  • Số lần phân bào (trong quá trình nuôi cấy) của các tế bào xơ non là rất lớn nếu như các tế bào này được lấy từ dòng chuột có thời gian sống lâu hơn.
  • Ki nuôi cấy được các lympho bào – đây là các tế bào thay thế cho các tế bào xơ non, người ta cũng thấy được chúng thức hiện các chức năng miễn dịch với in vitro tốt hơn, nếu trong trường hợp các tế bào này lấy từ cơ thể trẻ tuổi hơn.

Như vậy, theo thuyết này, sự già đi xuất hiện khi khả năng tự sửa chữa  của DNA suy giảm  nhưng cơ chế gay ra tình trạng này thì chưa được làm rõ.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Các thuyết giải thích cho quá trình lão hóa

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here