Campsis grandiflora (Thunb.) Schum. có tên tiếng Việt là đăng tiêu. Cây thường dùng làm thuốc điều kinh, rong kinh, băng huyết, chữa bạch đới, đau thượng vị, sau khi đẻ bị phù, ngứa ngoài da (Hoa). Rễ chữa thấp khớp, viêm dạ dày; dùng ngoài chữa đòn ngã tổn thương.

Campsis grandiflora (Thunb.) Schum.

Đăng Tiêu (Campsis grandiflora (Thunb.) Schum.)

  • Tên Tiếng Việt: Đăng tiêu
  • Tên khoa học: Campsis grandiflora (Thunb.) Schum. –  Bignoniaceae.
  • Công dụng: Thuốc điều kinh, rong kinh, băng huyết, chữa bạch đới, đau thượng vị, sau khi đẻ bị phù, ngứa ngoài da (Hoa). Rễ chữa thấp khớp, viêm dạ dày; dùng ngoài chữa đòn ngã tổn thương.
  • Phân bố: Cây nhập trồng làm cảnh.
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here