Campsis radicans (L.) Seem. có tên tiếng Việt là đăng tiêu mỹ, cây mọc ở Lâm Đồng (Đà Lạt). Cây nhập trồng làm cảnh. Thường dùng chữa kinh nguyệt không đều, bạch đới (Hoa). Thấp khớp, viêm dạ dày (Rễ).

Campsis radicans (L.) Seem.

Đăng Tiêu Mỹ (Campsis radicans (L.) Seem.)

  • Tên Tiếng Việt: Đăng tiêu mỹ
  • Tên khoa học: Campsis radicans (L.) Seem. –  họ Bignoniaceae.
  • Công dụng: Chữa kinh nguyệt không đều, bạch đới (Hoa). Thấp khớp, viêm dạ dày (Rễ).
  • Phân bố: Lâm Đồng (Đà Lạt). Cây nhập trồng làm cảnh.
  • Mùa hoa quả: III-V
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here