Củ mài gừng

Củ mài gừng

Cỏ chân vịt

Cỏ chân vịt

Dương kỳ thảo

Dương kỳ thảo

Cây bọ mắm rừng

Cây bọ mắm rừng

Cây Sổ Bà

Cây Sổ Bà

Aeschynomene aspera L.

Aeschynomene aspera L.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

​​​​​​​Cây Giun

​​​​​​​Cây Giun

Ficus religiosa L.

Ficus religiosa L.

Cinnamomum tonkinense (Lecomte) A.Chev.

Cinnamomum tonkinense (Lecomte) A.Chev.

Liên quan