The official letter 72/QLD-ĐK about guiding to prepare drug registratio

The official letter 72/QLD-ĐK about guiding to prepare drug registration dossier for submitting

Công văn 21943/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thu??

Công văn 21943/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

CÔNG VĂN 7149/BYT-BH VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ KCB CHO NGƯỜI

CÔNG VĂN 7149/BYT-BH VỀ VIỆC THANH TOÁN CHI PHÍ KCB CHO NGƯỜI BỆNH ĐANG ĐIỀU TRỊ NHƯNG THẺ BHYT HẾT HẠN SỬ DỤNG

Công văn 19601/QLD-ĐK đính chính danh mục dược chất kh?

Công văn 19601/QLD-ĐK đính chính danh mục dược chất không yêu cầu GPNK

Quyết định 5015/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn l??

Quyết định 5015/QĐ-BYT về việc ban hành “Hướng dẫn lồng ghép quản lý, cung cấp dịch vụ HIV và lao tại tuyến huyện, xã”

Công văn 12099/QLD-TTra thuốc giả Fugacar

Công văn 12099/QLD-TTra thuốc giả Fugacar

Công văn 10338/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thu??

Công văn 10338/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (công bố bổ sung).

Công văn 3608/BYT-TB-CT tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh

Công văn 3608/BYT-TB-CT tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ trong việc thực hiện phân loại trang thiết bị y tế

Dự thảo 8 quy định về thử thuốc trên lâm sàng

Dự thảo 8 quy định về thử thuốc trên lâm sàng

Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở s?

Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt cần bổ sung giải trình (Đợt 49)
Quảng cáo
dou vital
ht strokend hỗ trợ điều trị tai biến mạch máu não

Recent Posts