Centrostachys aquatica (R.Br.) Wall. in Roxb có tên tiếng Việt là cỏ xước nước. Cây mọc tự nhiên dựa bờ rạch, ruộng ngập, chỗ ẩm ướt, phân bố ở đồng bằng sông Cửu Long. Cây thường dùng để thông kinh, bạch đới, khí hư (cả cây).

Centrostachys aquatica (R.Br.) Wall. in Roxb

Cỏ xước nước (Centrostachys aquatica (R.Br.) Wall. in Roxb)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ xước nước
  • Tên khoa học: Centrostachys aquatica (R.Br.) Wall. in Roxb. – Achysanthes aquatica R.Br. – Họ Dền (Amaranthaceae)
  • Công dụng: Thông kinh, bạch đới, khí hư (cả cây).
  • Phân bố: Đồng bằng sông Cửu Long. Cây mọc tự nhiên dựa bờ rạch, ruộng ngập, chỗ ẩm ướt.
  • Mùa hoa quả: III-V
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here