Sốt là một trạng thái tăng thân nhiệt chủ động mà nguyên nhân là do trung tâm điều hòa thân nhiệt ở não bộ bị rối loạn trước các tác động của các chất gây nên sốt.

Sốt có thể xảy ra ở mọi thời gian và không gian. Cơ thể chủ động tăng thaannhieetj bằng cách : tăng quá trình sinh nhieeth và giảm quá trình thải nhiệt. Như vậy, sốt khác với những bệnh nhân bị nhiễm nóng và khác với các tình trạng tăng thân nhiệt khác  (như trong các bệnh lý là ưu năng tuyến giáp bệnh nhân sẽ tăng ác chuyển hóa cơ bản gây tăng thân nhiệt, tiêm dinitrophenol, và thời kì rụng trứng…). Các trường hợp này không có giảm quá trình thải nhiệt chủ động.

Sự điều chỉnh hoạt động của trung tâm điều hòa thân nhiệt:

sơ đồ điều hòa thân nhiệt
sơ đồ điều hòa thân nhiệt

Các chất gây ra sốt nội sinh làm thay đổi đặc điểm nhiệt của trung tâm khiến cho nó điều chỉnh thân nhiệt vượt mức 37 độ C. Nói cách khác, lúc này nhiệt độ 37 độ C được trung tâm coi là bị nhiễm lạnh, chính vì nguyên nhân này mà cơ thể có phản ứng giống như trong trường hợp bị nhiễm lạnh. Như vậy, trung tâm điều hòa thân nhiệt trong sốt không rối loạn mà vẫn điều chỉnh được thân nhiệt và vẫn phản ứng  đúng với quy luật với sự thay đổi của nhiệt độ môi trường. Khi các chất gây sốt hết tác dụng, điểm đặt thân nhiệt trở về mức 37 độ C, cơ thể phản ứng giống như bị nhiễm nóng. Nếu như thân nhiệt trong sốt quá cao, trung tâm mới bị rối loạn, mất đi khả năng điều chỉnh.

Các yếu tố ảnh hưởng tới sốt:

  • Vai trò của vỏ não: thí nghiệm: trước khi gây sốt, nếu tiêm cafein, thì cơn sốt cao hơn so với bình thường nhưng nếu cho động vật thí nghiệm bình thường uống bromua thì sốt nhẹ hơn. Như vậy, mức độ sốt phụ thuộc vào mức hưng phấn của vỏ não, qua đó cũng phụ thuộc vào mức hưng phấn của hệ thần kinh giao cảm.
  • Vai trò của tuổi: đối với trẻ nhỏ, phản ứng sốt thường mạnh mẽ, dễ dẫn đến co giật khi thân nhiệt tăng cao. Ngược lại, đối với người già thì hản ứng sốt yếu không thể hiện được bằng các mức độ của bệnh. Ở đây có vai trò của cường độ chuyển hóa các chất trong cơ thể bệnh nhân.
  • Vai trò của các yếu tố nội tiết: sốt đối với trường hợp người bị ưu năng tuyến giáp thường là các sốt cao, giống như trong trường hợp động vật được tiêm adrenalin trước khi tiến hành thực nghiệm. Ngược lại, hormon của tuyến vỏ thượng thận làm giảm cường độ sốt của bệnh nhân. Có sự liên quan với tình trạng chuyển hóa.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Cơ chế sốt và các yếu tố ảnh hưởng đến sốt

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here