Thành phần:

Địa liền            312,5 mg
Thương truật    312,5 mg     
Đại hồi              312,5mg           
Quế chi             312,5mg
Thiên niên kiện  6 25,0mg
Huyết giác       625,0 mg
Long não         625,0 mg   
Ethanol 700      vđ 50ml

Chưa có báo cáo

Thông kinh hoạt lạc, hành khí, hoạt huyết, chỉ thống, trừ thấp, tán ứ, tiêu thũng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here