Datura inoxia Mill có tên tiếng Việt là cà độc được Hung, cà độc dược gai tù. Cây thuốc thường được dùng như cây cà độc dược.

 Datura inoxia Mill

Cà Độc Dược Hung (Datura inoxia Mill)

  • Tên Tiếng Việt: Cà độc dược hung, Cà độc dược gai tù
  • Tên khoa học: Datura inoxia Mill, họ Cà (Solanaceae)
  • Công dụng: Dùng như Cà độc dược.
  • Phân bố: Nhập trồng.
  • Mùa hoa quả: II-V
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here