Thời kì tiềm tàng (thời kỳ ủ bệnh):

bệnh sinh
bệnh sinh

Từ khi bệnh nguyên xâm nhập cho đến khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Tùy theo tính chất, cường độ, nơi xâm nhập của bệnh nguyên mà thời gian ủ bệnh cũng rất khác nhau, có thể là không có thời gian ủ bệnh (như bỏng hay điện giật) có khi thời gian ủ bệnh rất ngắn (sốc chảy máu cấp, nhiễm độc), nhưng thời gian này cũng có thể kéo rất dài (bệnh dại hay bệnh HIV/AIDS). Thời gian ủ bệnh cũng phụ thuộc vào trạng thái cơ thể của người bệnh.

Thời kỳ bệnh khởi phát:

Bắt đầu từ khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện cho đến khi có các triệu chứng điển hình. Một số bệnh có các triệu chứng khá đặc trưng, để chẩn đoán, nhưng cũng có dấu hiệu của bệnh rất khó phân biệt cần phải dùng nhiều các xét ngiệm trên lâm sàng và phải tiến hành điều trị thử mới xác định được bệnh.

Thời kì bệnh toàn phát:

Các triệu chứng xuất hiện rõ rệt và tương đối đầy đủ, người thầy thuốc chẩn đoán chính xác được bệnh. Thời gian bệnh toàn phát cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Dựa vào tính chất và thời gian diễn biến để chia ra cấp, bán cấp hay mạn tính.

Thời kỳ kết thúc bệnh:

Sau thời kỳ tiềm tàng (ủ bệnh), khởi phát và toàn phát thì sẽ tiến đến thời kì bệnh kết thúc. Bệnh có rât nhiều cách kết thúc, từ khỏi hoàn toàn cho đến khi tử vong. Các cách kết thúc chủ yếu của một bệnh là:

Khỏi bệnh:

Cần quan niệm rằng khi yếu tố gây bệnh tác hại lên cơ thể lập tức đã có sức đề kháng, tự hàn gắn và hồi phục. Do vậy, khỏi bệnh cũng là một quá trình trong đó gồm có sự loại trừ các yếu tố tổn thương (có thể có, hay không có bệnh nguyên), đồng thời quá trình tổn thương và rối loạn.

Về mức độ của bệnh được chia ra khỏi bệnh hoàn toàn và khỏi bệnh không hoàn toàn.

Khỏi bệnh hoàn toàn: hết hẳn bệnh, có thể hoàn toàn phục hồi trạng thái sức khỏe như khi chưa mắc bệnh. Nhiều cơ quan  trong cơ thể có khả năng tái sinh rất mạnh (sự sinh sản của các tế bào máu): đó là cơ sở để cơ thể khỏi bệnh hoàn toàn.Với bệnh của con người, thì khỏi bệnh hoàn toàn được đo bằng khả năng lao động và khả năng hòa nhập xã hội. Ví dụ, số lượng và chất lượng hồng cầu hoàn toàn hồi phục sau các tai nạn mất máu cấp. Có ý kiến cho rằng không bao giờ có thể trở lại trạng thái trước khi mắc bệnh mà ít nhiều sẽ có sự thay đổi (có lợi là tạo ra miễn dịch hoặc có hại là làm giảm sức khỏe và tuổi thọ mặc dù là không thể nhận ra).

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Diễn biến của quá trình bệnh sinh

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here