Bệnh bạch cầu hay còn gọi là bệnh leucemie. Bệnh có nhiều cách phân loại khác nhau. Dưới đây là một số cách để phân loại và gọi tên bệnh.

bạch cầu
bạch cầu

Theo thời gian bị bệnh chúng chia bệnh bạch cầu thành các loại sau:

Theo biểu hiện của bệnh thì bệnh bạch cầu được chia thành hai loại là bệnh leucemie cấp và bệnh leucemie kinh (có nghĩa là bệnh leucemie mạn tính)

Leucemie cấp tính:

Bệnh này là một bệnh có biểu hiện các nguyên nhân gây ra ung thư tác động vào một giai đoạn đầu dòng của các tế bào bạch cầu.

Bệnh được biểu hiện trong một số bệnh lý, ví dụ như trong bệnh nguyên tủy bào, tiền tủy bào hay nguyên bào lympho hay tế bào gốc.

Bệnh leucemie kinh (hay là bệnh leucemie mạn tính):

  • Nguyên nhân gây ung thư tác động vào tất cả các giai đoạn của dòng bạch cầu cho nên  số lượng của các tế bào bạch cầu trong máu tăng lên rất cao, có trường hợp tăng lên trên 500 G/l.
  • Các đặc điểm của bệnh:

+ Không có xuất hiện các khoảng trống bạch cầu.

+ Trong công thức của bạch cầu thì xuất hiện các bạch cầu non, trung gian, trưởng thành chủ yếu loại trung gian (tủy bào và hậu tủy bào) đều tăng lên cao.

+ Nếu như leucemie kinh dòng hạt thì có khoảng 50% các trường hợp bệnh nhân có tổn thương các nhiễm sắc thể ph1 (philadenphie).

+ Men phosphatase kiềm bạch cầu hạt giảm nặng.

+ Bệnh nhân bao giờ cũng có các biểu hiện như lách to, nếu như dòng lympho có hệ thống hạch thì bị phì đại.

Phân loại theo số lượng của các tế bào bạch cầu trong máu ngoại vị (với trường hợp leucemie cấp):

Leucemie thể bạch cầu tăng cao, số lượng các tế bào bạch cầu trên 50 G/l.

Leucemie thể bạch cầu tăng vừa, số lượng tế bào bạch bạch cầu của bệnh nhân là dưới 50 G/l.

Leucemie thể bạch cầu không tăng với số lượng của các tế bào bạch cầu nằm trong giới hạn bình thường của cơ thể.

Hiện nay còn có cách phân loại theo FAB (hiệp hội y tế Anh – Pháp – Mỹ) đã phân loại bệnh thành các loại sau:

Leucemie cấp:

+ Dòng tủy: là M0 –M7: mà trong đó thuộc loại M7 là leucemie dòng tế bào tiểu cầu, M0 – M5 là leucemie thuộc dòng bạch cầu, và cuối cùng là M6 là leucemie thuộc dòng hồng cầu.

+ Dòng lypho là từ L1 – L3.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Định tên và xếp loại bệnh bạch cầu (tiếp theo)

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here