Dioscorea poilanei Prain et Burk. có tên tiếng Việt là củ từ. Cây phân bố ở các tỉnh Lai Châu, Quảng Trị, Quảng Nam, Sông Bé. Cây mọc tự nhiên ở rừng trong rừng lá rộng thường xanh, rừng tre nứa, trảng cây bụi, khe núi đá. Thường dùng để chữa nhọt mủ (Củ tươi giã đắp).

Dioscorea poilanei Prain et Burk.

Củ từ ( Dioscorea poilanei Prain et Burk. )

    Tên Tiếng Việt: Củ từ

    Tên khoa học: Dioscorea poilanei Prain et Burk. – Họ Củ nâu ( Dioscoreaceae.)

    Công dụng: Nhọt mủ (Củ tươi giã đắp).

    Phân bố: Lai Châu, Quảng Trị, Quảng Nam, Sông Bé. Cây mọc tự nhiên ở rừng trong rừng lá rộng thường xanh, rừng tre nứa, trảng cây bụi, khe núi đá.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here