doc-hoat-ki-sinh-thang

 ĐỘC HOẠT KÝ SINH THANG (Bút hoa y kính)

1. Thành phần

 • Cẩu tích                       8g
 • Ngưu tất                       4g
 • Tang ký sinh                 4g
 • Chích thảo                    2g
 • Phòng phong                 4g
 • Tần giao                        4g
 • Độc hoạt                        4g
 • Phục linh                        4g
 • Tế tân                            1.2g
 • Đương quy                      8g
 • Quế tâm                           2g
 • Uy linh tân                        4g

2. Dạng bào chế

 • Dạng thuốc sắc

3. Chỉ định

 • Trị sau khi sinh lưng đau do phong gây ra

4. Liều dùng

 • Sắc uống

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here