Động mạch cánh tay là động mạch chính ở cánh tay , động mạch nối tiếp động mạch nách và tận cùng bằng cách chia hai nhánh : động mạch quay và động mạch trụ.

 

1.Đường đi

Động mạch cánh tay bắt đầu ở dưới cơ ngực lớn chạy đến giữa hố khuỷu . Động mạch cánh tay đi dọc xuống ở phần trong của cánh tay , theo một đường thẳng nằm trong ống cánh tay , ống có dạng hình lăng trụ tam giác có ba thành .

– Thành trước: 1/2 trên là cơ nhị đầu và cơ quạ cánh tay . 1/2 là cơ quạ đầu và cơ cánh tay .

– Thành sau : vách gian cơ trong

– Thành trong : mạc nông , da và tổ chức dưới da.

Khi đến hố khuỷu nó chạy xuống dưới và hơi chếch ra ngoài .

2.Liên quan

Ở cánh tay động mạch liên quan với bờ trong của cơ quạ cánh tay và cơ nhị đầu ở trước , ở sau động mạch nằm trước cơ tam đầu cánh tay và cơ cánh tay , ở trong động mạch được bao phủ bởi mạc cánh tay .

Ở hố khuỷu động mạch nằm giữa cơ sấp tròn ở trong va cơ nyhij đầu cánh tay ở ngoài , nằm trước cơ cánh tay và được che phủ bởi chẽ cân cơ nhị đầu cánh tay .

Trên đường đi , động mạch được kèm theo bởi tĩnh mạch nằm trong và ngoài , động mạch liên quan với nhiều thần kinh : Phần đầu của động mạch liên quan với thần kinh bì cẳng tay tong , thần kinh trụ owrtrong , thần kinh quay ở sau . Thần kinh giữa lúc đầu ở ngoài động mạch , đến giữa cánh tay thần kinh này bắt chéo trước động mạch , sau đó nằm trong động mạch ở phần dưới cánh tay .

3.Các nhánh bên

Động mạch cánh tay cho các nhánh bên sau .

a)Động mạch cánh tay sâu

Là nhánh lớn nhất của động mạch cánh tay , phát xuất ngang mức sau trong cánh tay , ngay dưới bờ dưới cơ tròn lớn . Động mạch nằm sâu ở sa cánh tay , nằm giữa đầu ngoài và đầu dài của cơ tam đầu cánh tay , rồi cùng với thần kinh quay đi trong rãnh thần kinh quay ở mặt sau xương cánh tay . Động mạch cánh tay sâu có năm nhánh bên :

– Nhánh lên: chạy lên trên lối với động mạch mũ cánh tay sau.

– Động mạch bên quay : cùng với thần kinh quay đi xuống cẳng tay, khi đênphần dưới cánh tay xuyên qua vách gian cơ ngoài , chạy xuống giữa cơ cánh tay quay và cơ cánh tay , cuối cùng nối với động mạch quặt ngược.

– Động mạch bên giữa : đi xuống dọc theo mặt sau xương cánh tay đến khuỷu thì nối với động mạch quặt ngược gian cốt .

b)Động mạch nuôi xương

Đến thân xương cánh tay bằng cánh chui qua lỗ nuối xương ở mặt trước trong của xương cánh tay .

c)Động mạch bên trụ trên

Xuất phát ở khoảng giữa của động mạch cánh tay , nó chọc thủng vách gian cơ trong và đi xuống đầu trong cơ tam đầu cánh tay , đi theoo thần kinh trụ nối thông với động mạch quặt ngược tri sau và động mạch bên trụ dưới.

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here