Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steen có tên Việt là Đinh lá tuyến. Quảng Trị, Ninh Thuân, An Giang. Cây mọc tự nhiên trong rừng thay lá, rừng tre nứa.Cây có thể chữa viêm gan vàng da, hậu sản.

Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steen.

Đinh lá tuyến (Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steen.)

  • Tên Tiếng Việt: Đinh lá tuyến
  • Tên khoa học: Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steen. – , họ Núc Nác (Bignoniaceae.)
  • Công dụng: Chữa viêm gan vàng da, hậu sản (Hoa).
  • Phân bố: Quảng Trị, Ninh Thuân, An Giang. Cây mọc tự nhiên trong rừng thay lá, rừng tre nứa, ở độ cao tới 850 m.
  • Mùa hoa quả: V-VII; 10-11
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here