Ficus religiosa L có tên tiếng việt là Bồ đề . Cây trông tại nhiều nơi, quanh đền, chùa, đình, trên đường phố. Vỏ cây có thể làm thuốc giải nhiệt. Chữa lở loét, còn nhựa cây chữa ỉa chảy.

Ficus religiosa L.

Bồ đề (Ficus religiosa L.)

  • Tên Tiếng Việt: Đề, Bồ đề
  • Tên khoa học: Ficus religiosa L. họ Dâu Tằm (Moraceae.)
  • Công dụng: Thuốc giải nhiệt. Chữa lở loét (Vỏ). ỉa chảy (Nhựa).
  • Phân bố: Cây trông tại nhiều nơi, quanh đền, chùa, đình, trên đường phố.
  • Mùa hoa quả: 6-8
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here