Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl có tên tiếng Việt là cói quăn. Cây mọc tự nhiên từ vùng núi, đồng bằng, ven biển, hải đảo, phổ biến ở Việt Nam. Cây thuốc thường dùng để chữa bệnh ngoài da (cả cây).

 Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl

Cói Quăn (Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl)

  • Tên Tiếng Việt: Cói quăn
  • Tên khoa học: Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl -, họ Cói (Cyperaceae.)
  • Công dụng: Chữa bệnh ngoài da (cả cây).
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên từ vùng núi, đồng bằng, ven biển, hải đảo, phổ biến ở Việt Nam.
  • Mùa hoa quả: 4-12
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here