Garcinia hanburyi Hook. f. có tên tiếng Việt là đằng hoàng, cây phân bố ở các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai. Cây mọc tự nhiên trong rừng vùng lầy, ở độ cao dưới 1000 m. Thường dùng làm thuốc tẩy (Quả).

Garcinia hanburyi Hook. f.

Đằng Hoàng (Garcinia hanburyi Hook. f.)

  • Tên Tiếng Việt: Đằng hoàng
  • Tên khoa học: Garcinia hanburyi Hook. f. họ Bứa(Clusiaceae)
  • Công dụng: Thuốc tẩy (Quả).
  • Phân bố: Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai. Cây mọc tự nhiên trong rừng vùng lầy, ở độ cao dưới 1000 m.
  • Mùa hoa quả: VI-X
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here