Giới thiệu sách mới: Phương pháp xác định độc tính của thuốc

Phương pháp xác định độc tính của thuốc/Đỗ Trung Đàm._H.: Y học, 2014._14,5 x 20,5cm._263tr.

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin – Thư viện, Viện Dược liệu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here