Glochidion daltonii (Muell.-Arg.) Kurz có tên tiếng Việt là dấn mật, Sóc, Giềng mật. Cây thường mọc ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Kon Tum, Đắk Lắk, Thanh Hóa. Cây mọc tự nhiên trong rừng rụng lá (rừng thông, cọ dầu…), ở độ cao 100-1000 m. Chữa lỵ trực trùng (Rễ). Ho (Quả).

Glochidion daltonii (Muell.-Arg.) Kurz

Dấn Mật (Glochidion daltonii (Muell.-Arg.) Kurz )

  • Tên Tiếng Việt: Dấn mật, Sóc, Giềng mật
  • Tên khoa học: Glochidion daltonii (Muell.-Arg.) Kurz – họ Thầu Dầu (Euphorbiaceae.)
  • Công dụng: Chữa lỵ trực trùng (Rễ). Ho (Quả).
  • Phân bố: Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa, Kon Tum, Đắk Lắk, Thanh Hóa. Cây mọc tự nhiên trong rừng rụng lá (rừng thông, cọ dầu…), ở độ cao 100-1000 m.
  • Mùa hoa quả: VIII-XI
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here