Helicrysum Bracteatum (Vent.) Andr. – Xeranthemum bracteatum  Vent., có tên tiếng Việt là cúc bất tử, cúc giống. Hoa sắc uống cótác dụng hạ colesterol máu. Thường phối hợp với hạt tơ xanh (Cassytha filiformis dây đau xương: Tinospora sinensis; cốt toái bổ: Drynaria fortunei; Hà thủ ô đỏ: Falloppia multiflora; vỏ cây đỗ trọng: Eucommia ulmoides.

Helicrysum Bracteatum (Vent.) Andr

Cúc bất tử. (Helicrysum Bracteatum (Vent.) Andr )

Tên Tiếng Việt: Cúc bất tử.

Tên gọi khác:  cúc giống

Tên khoa học: Helicrysum Bracteatum (Vent.) Andr. – Xeranthemum bracteatum Vent., – Họ Cúc (Asteraceae.)

Công dụng: Hoa sắc uống cótác dụng hạ colesterol máu. Thường phối hợp với hạt tơ xanh (Cassytha filiformis dây đau xương: Tinospora sinensis; cốt toái bổ: Drynaria fortunei; Hà thủ ô đỏ: Falloppia multiflora; vỏ cây đỗ trọng: Eucommia ulmoides.

Phân bố: Cây nhập trồng làm cảnh nay trở nên hoang hóa ở nhiều nơi các tỉnh miền núi cao, ở độ cao 400-1500m
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here