Hygrophyla phlomoides Nees Đình lịch lông trắng Lá giã đắp chữa mụn nhọt và đau đầu. Phân bố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tiền Giang, An Giang. Cây mọc tự nhiên những nơi hoang hoá, ruộng khô.

 Hygrophyla phlomoides Nees

Đình lịch lông trắng (Hygrophyla phlomoides Nees)

  • Tên Tiếng Việt: Đình lịch lông trắng, Vô ích
  • Tên khoa học: Hygrophyla phlomoides Nees, họ Ô Rô (Acanthaceae.)
  • Công dụng: Lá giã đắp chữa mụn nhọt và đau đầu.
  • Phân bố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Tiền Giang, An Giang. Cây mọc tự nhiên những nơi hoang hoá, ruộng khô.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here