Kết quả buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Trang Thúy

Ngày 12/01/2017, Viện Dược liệu đã tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ Dược học cấp Viện của NCS. Nguyễn Trang Thúy với đề tài: “Nghiên cứu tác dụng và cơ chế chống viêm, giảm đau trên thực nghiệm của cây Chặc Chìu Tetracera Scandens (L) Merr.”, chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng. Mã số: 62.72.04.05.

 

Ngày 12/01/2017, Viện Dược liệu đã tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sỹ Dược học cấp Viện của NCS. Nguyễn Trang Thúy với đề tài: “Nghiên cứu tác dụng và cơ chế chống viêm, giảm đau trên thực nghiệm của cây Chặc Chìu Tetracera Scandens (L) Merr.”, chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng. Mã số: 62.72.04.05.

Luận án tiến sỹ của NCS. Nguyễn Trang Thúy đã chứng minh được tác dụng và cơ chế chống viên, giảm đau và hoạt chất có tác dụng của Chặc chìu.

Với sự cố gắng, nỗ lực trong công tác học tập, nghiên cứu cùng sự hỗ trợ giúp đỡ từ quý thầy cô, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đề tài của nghiên cứu sinh Nguyễn Trang Thúy đã được hội đồng khoa học đánh giá rất tốt về nội dung, hình thức và có hàm lượng khoa học cao. Tất cả các thành viên Hội đồng đều nhất trí đánh giá luận án Tiến sỹ của NCS Nguyễn Trang Thúy đạt yêu cầu của luận án Tiến sỹ Dược học và đề nghị Viện Dược liệu công nhận học vị Tiến sỹ cho NCS. Nguyễn Trang Thúy.

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here