1.Đại cương về bệnh nguyên.

bệnh
bệnh

Từ thời kì văn minh cổ đại, con người đã biết được nhiều nguyên nhân gây bệnh khác nhau trong những điều kiện khác nhau, nhưng mãi cho đến thế kỉ 19, thì y học mới rút ra được một số quy  luật tác động của nguyên nhân gây bệnh, môn bệnh nguyên học mới được hình thành và phát triển, có các đóng góp ngày càng to lớn cho lý luận và thực tiễn phòng, chữa bệnh; chăm sóc bảo vệ sức khỏe của con người.

Định nghĩa bệnh nguyên:

Bệnh nguyên là một môn khoa học nghiên cứu về các nguyên nhân gây bệnh và các điều kiện ảnh hưởng tới nguyên nhân trong phát sinh bệnh.

Bệnh nguyên học có vai trò quan trọng trong lý luận và thực tiễn:

  • Về mặt lý luận: bệnh nguyên học giúp nâng cao hiểu biết của con người về bản chất phương thức xâm nhập, cơ chế tác động, mối quan hệ giữa các yếu tố làm bệnh phát sinh để có các phương hướng nghiên cứu và hành động.
  • Về mặt thực tiễn: biết rõ nguyên nhân và các điều kiện gây bệnh thì có thể đề ra được các phương pháp phòng bệnh và điều trị bệnh có hiệu quả. Nhiều bệnh mặc dù chưa tác động được vào nguyên nhân, nhưng vẫn có thể phòng được bệnh nhờ hạn chế các điều kiện thuận lợi (các yếu tố nguy cơ). Ví dụ, biết được muỗi là vật trung gian truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết ở người, tuy hiện nay chưa có thuốc để điều trị nguyên nhân gây bệnh nhưng vẫn có thể phòng bệnh này bằng cách hạn chế các vai trò của điều kiện như diệt bọ gậy, muỗi, vệ sinh sạch sẽ môi trường, khi ngủ nhớ bỏ màn,…

Các quan niệm trước đây về bệnh nguyên (hay là nguyên nhân gây bệnh) bao gồm có các thuyết khác nhau, có thuyết có các nhận định đúng đắn về bệnh nguyên nhưng cũng có thuyết làm kìm hãm quá trình phát triển của y học trong việc phát hiện ra các nguyên nhân gây bệnh. Trước đây quan niệm về bệnh nguyên bao gồm có các thuyết như thuyết một nguyên nhân, thuyết thể tạng, và thuyết điều kiện gây bệnh.

Hiện nay với các quan niệm đúng đắn về bệnh nguyên đã giúp cho y học tìm ra được nhiều nguyên nhân gây bệnh khác nhau mà trước đây chưa thể tìm ra. Trong quan niệm về y học hiện nay thì bệnh nhân được đánh giá trong vai trò của mối quan hệ giữa điều kiện và nguyên nhân cũng như các yếu quan hệ của quy luật nhân và quả (tức là nguyên nhân và hậu quả hay là bệnh), người ta tin rằng một khi đã xuất hiện các nguyên nhân thì nhất định sẽ có hậu quả (bệnh) và ngược lại một khi đã xuất hiện bệnh thì ắt hẳn sẽ có một nguyên nhân gây ra nó. Nói cách khác có bệnh nguyên thì sẽ có bệnh.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Khái niệm về bệnh nguyên

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here