1. Nâng cao sức khỏe là gì?

 • Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã định nghĩa: Nâng cao sưc khỏe là quá trình làm cho dân chúng nâng cao sự kiểm soát vấn đề sức khỏe và cải thiện sức khỏe của chính bản thân họ.
 • Các yếu tố tác động bao hàm các khía cạnh: tính xã hội, tính kinh tế và môi trường. Mục đích của nâng cao sức khỏe là cải thiện sức khỏe con người và để con người kiểm soát nhiều hơn trên các vấn đề sức khỏe của họ.
 1. Phân biệt nâng cao sức khỏe và giáo dục sức khỏe.

 • Giáo dục sức khỏe chỉ bao hàm các tác động làm thay đổi hành vi các nhân và cộng đồng, là cách tác động tích cực và đem lại hiệu quả cao.
 • Nâng cao sức khỏe có phạm vi rộng lớn hơn, nó vừa bao trùm các hoạt động giáo dục sức khỏe vừa đề cập đến các chiến lược, các chính sách làm thay đổi đường lối xã hội, cải thiện môi trường và lồng ghép hoạt động phát triển cộng đồng và vấn đề sức khỏe. Giáo dục sức khỏe được coi là một biện pháp trong nâng cao sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Giáo dục sức khỏe là một yếu tố quan trọng hàng đầu của nâng cao sức khỏe.
 1. Các hoạt động nâng cao sức khỏe

Hoạt động cung cấp các dịch vụ cho người bệnh và người tàn tật

 • Các dịch vụ xã hội cho cá nhân: bao gồm các dịch vụ hỗ trợ việc cải thiện sức khỏe cho người bệnh và người tàn tật, người già tại nhà, tại cộng đồng
 • Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe: dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dịch vụ thăm, khám chăm sóc điều trị bệnh. Thực chất các dịch vụ này không thuộc hoạt động nâng cao sức khỏe nhưng một khía cạnh nào đó nó làm cho con người chủ động, có khả năng tự kiểm soát và cải thiện các vấn đề của mình.
 • Tiến hành phát triển hình thức chăm sóc tại gia đình: bác sĩ gia đình, dược sĩ gia đình,..

Hoạt động tăng cường sức khỏe

 • Các chương trình giáo dục sức khỏe thông qua tuyên truyền, giáo dục ở trong trường học, buổi thuyết giảng,..
 • Các dịch vụ sức khỏe dự phòng tiêm chủng mở rộng, khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người, đặc biệt là phụ nữ có thai, trẻ em; kế hoạch hóa gia đình.
 • Công việc dựa vào cộng đồng: giúp cộng đồng tự xác định được nhu cầu sức khỏe của mình và hoạt dộng giải quyết nhu cầu nâng cao sức khỏe.
 • Phát triển tổ chức: phát triển tổ chức xã hội tham gia các hoạt động nhằm nâng cao sức khỏe.
 • Các chính sách sức khỏe cộng đồng: các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cùng nhau đưa ra các chính sách làm thay đổi đời sống kịm tế ở cộng đồng: luật bảo vệ sức khỏe
 • Các hoạt động kinh tế và điều hành: đó là các hoạt động chính trị và giáo dục dành cho nhà chính trị làm kế hoạch và hoạt động chính sách cùng tham gia vào việc thay đổi trong việc làm luật thuộc các vấn đề liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng.

copy ghi nguồn: http://healthyeatingforums.com/

link bài viết: Khái niệm về nâng cao sức khỏe

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here