1. Sức khỏe là gì?

 • Quan niệm sức khỏe của mỗi người khác nhau rất thay đổi. Những quan niệm này được hình thành bởi kinh nghiệm sống, biết, sự hiểu biết, tiêu chuẩn và tiềm năng của họ.
 • Nói đến sức khoẻ là đề cập đến chức năng cơ học của con người như khả năng tư duy, khả năng nhận biết cảm xúc như vui vẻ, đau buồn, tức giận, khả năng chịu tác động của stress, khả năng điều hòa các mối quan hệ xã hội, những niềm tin, tín ngưỡng,..sức khỏe được coi như tài nguyên vô giá cho cuộc sống của mỗi con người trong bất cứ thời đại nào.
 • Tổ chức y tế thế giới đã định nghĩa về sức khỏe:

Sức khỏe là một trạng thái thoải mái về thể chất, tinh thần và xã hội. Nó không phải chỉ đơn thuần là không có bệnh tật và ốm đau.

 1. Các yếu tố tác động đến sức khỏe

 • Yếu tố bên trong: di truyền, nòi giống, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, tính tự tin, lòng tự trọng, nếp sống, lối sống, nghề nghiệp.
 • Yếu tố bên ngoài: hoàn cảnh gia đình, điều kiện làm việc, đời sống xã hội, giai cấp, nền giáo dục, an ninh, các chính sách, các dịch vụ xã hội, đặc điểm địa lý,..
 • Nhu cầu sức khỏe, tình trạng sức khỏe có nhiều khác nhau giữa nam và nữa, giữa người có cuộc sống ổn định và người có cuộc sống không ổn định, người ở tầng lớp xã hội cao và người ở tầng lớp xã hội thấp.
 • Sức khỏe con người liên quan đến mọi việc xung quanh như nhu cầu về ăn mặc, nhà ở, các dịch vụ y tế, giao thông, vui chơi giải trí.
 • Để giải quyết các yếu tố tác động đến sức khỏe đòi hỏi phải có chiến lược Quốc gia về sức khỏe, những thay đổi cơ bản về chính sách y tế, tăng cường công tác phòng bệnh, sự hợp tác giữa ngành y tế và tổ chức xã hội.
 • Từ vài thập kỉ qua, giáo dục sức khỏe là một phương thức cơ bản để giải quyết vấn đề sức khỏe, nâng cao sức khỏe
 • Từ 1980, tổ chức y tế thế giới đã hướng hoạt động vào việc nâng cao sức khỏe cho con người. Nâng cao sức khỏe có phạm vi rộng lớn chưa từng có nó chứa đựng cả giáo dục sức khỏe và những hoạt động chính trị, xã hội và sự tham gia hưởng ứng tích cực của con người trong việc nâng cao sức khỏe của chính bản thân họ.

copy ghi nguồn: http://healthyeatingforums.com/

link bài viết: Khái niệm về sức khỏe

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here