Một số lưu ý khi nhập báo cáo số liệu Kiểm tra bệnh viện 2015 trực tuyến

Số liệu Kiểm tra bệnh viên có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định các chính sách y tế. Đây là cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh đầy đủ nhất hiện nay của ngành y tế. Việc báo cáo chính xác số liệu sẽ giúp nâng cao chất lượng số liệu và các nhà chính sách lập kế hoạch xác thực hơn.

1- Bảng HÀNH CHÍNH
Nhập đầy đủ các thông tin hành chính để giúp tạo các báo cáo chính xác:
– Loại hình KCB
– Tuyến
– Hạng
– Loại chuyên khoa
– Số Giấy phép hoạt động
– Các số điện thoại, email liên hệ (Đảm bảo bí mật riêng tư. Chỉ sử dụng để liên hệ xác minh số liệu và triển khai hệ thống)

Screenshot 2015-11-16 04.05.55

 

2. Bảng TÀI CHÍNH

  • Chú ý đơn vị tính là Nghìn đồng (x 1.000đ), nhập liền, chương trình sẽ tự phân cách 3 số bằng khoảng trống ví dụ:
    • 1 triệu đồng sẽ được nhập là: 1 000
    • 1 tỷ đồng sẽ được nhập là: 1 000 000

Tài chính

 

(đang cập nhật …)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here