Là nhánh của bó ngoài đám rối thần kinh cánh tay , xuyên qua cơ quạ cánh tay và đi xuống giữa cơ nhi đầu cánh tay và cơ cánh tay rồi tiến đến bờ ngoài của phần dưới cánh tay

 

1.Thần kinh cơ bì

Là nhánh của bó ngoài đám rối thần kinh cánh tay , xuyên qua cơ quạ cánh tay và đi xuống giữa cơ nhi đầu cánh tay và cơ cánh tay rồi tiến đến bờ ngoài của phần dưới cánh tay. Trên đường đi nó phân nhánh cho các cơ nói trên , cuối cùng nó trở thành thần kinh bì cảng tay ngoài , đâm thủng mạc nông ngay phía ngoài gân cơ đầu nhị trên khuỷu va chia thành các nhánh trước và sau chi phối cho da vùng cẳng tay ngoài.

2.Thần kinh bì cẳng tay trong

 

Là dây thần kinh cảm giác , tách từ bó trong của đám rối cánh tay , đi theo động mạch cánh tay trong một đoạn ngắn , đến 1/3 giữa cánh tay , nó chọc qua mạc nông rồi chạy xuống chi phối cho da mặt trong cẳng tay .

3.Thần kinh bì cánh tay trong

Cũng là thần kinh cảm giác , tách từ bó trong đám rối thần kinh cánh tay , chui qua mạc nông ở khoảng giữa cánh tay để chi phối cho da mặt trong cánh tay , thần kinh này thường nối với thần kinh gian sườn cánh tay ( nhánh bì ngoài của thần kinh gian sườn 2 )

4.Thần kinh quay

Là nhánh của bó sau đám rối cánh tay và là nhánh lớn nhất của đám rối thần kinh cánh tay .

Đường đi và kiên quan

– Ở nách : thần kinh quay nằm sau động mạch nách , rồi chui qua tam giác cánh tay tăm đầu ra vùng cánh tay sau cùng với động mạch cánh tay sâu

– Ở cánh tay : chạy chếch xuống dưới và ra ngoài trong rãnh thần kinh quay ở mặt sau xương cánh tay , rồi chọc qua vách gian cơ ngoài để ra trước tới vùng khuỷu trước .

– Ở vùng khuỷu trước : dây quay nằm trong rãnh nhị đầu ngoài , tới ngang múc nếp khuỷu thì chia thành hai ngành : ngành cùng và ngành sâu , tiếp tục đi xuống cẳng tay và bàn tay .

Thần kinh quay cho các nhánh bên để chi phối cơ tam đầu cánh tay và các nhánh bì chi phối cảm giác cho mặt sau cánh tay ( thần kinh bì – cánh tay sau thần, kinh bì cánh tay dưới ngoài , thần kinh bì cẳng tay sau )

– Nhánh nông: là nhánh chi phối cảm giác cho da . Đi vào cảng tay nằm dưới cơ cánh tay quay và nằm trước chỗ bám tận của cơ ngửa và cơ sấp tròn . ở đoạn này thần kinh gặp động mạch quay và nằm phía ngoài động mạch . Ở phần dưới cẳng tay , thần kinh vòng ra phía mu tay , ở dưới da và cho các nhánh cảm giác mu ngón tay

Nhánh sâu: là  nhánh chi phối thần kinh cho cơ , nằm dưới cơ cánh tay quay va vòng ra ngoài xung quanh cổ xương quay giữa hai lớp nông và sâu của cơ ngửa mà nó chi phối.

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here