Muntigia calabura L có tên tiếng Việt là mật sâm. Cây thuốc thường dùng để điều kinh, bệnh gan (Lá sắc uống).

Muntigia calabura L

 Mật sam (Muntigia calabura L)

  • Tên Tiếng Việt: Mật sâm
  • Tên khoa học: Muntigia calabura L. – Họ tiết dê (Tiliaceae)
  • Công dụng: Điều kinh, bệnh gan (Lá sắc uống).
  • Phân bố: Cây trồng phổ biến ở các thành phố, thị xã của Việt Nam.
  • Mùa hoa quả: I-VI; 5-10

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here