Panicum sarmentosum Roxb có tên tiếng Việt là cỏ voi, cỏ gừng bò. Cây mọc tự nhiên ở ven suối, ven sông, ven trảng cây bụi, ở độ cao dưới 500 m. Khá phổ biến ở Việt Nam.. Cây thường được dùng để chữa đau bụng kinh (cả cây). Kích dục (Rễ).

Panicum sarmentosum Roxb 

Cỏ voi (Panicum sarmentosum Roxb)

  • Tên Tiếng Việt: Cỏ voi
  • Tên khác: Cỏ gừng bò
  • Tên khoa học: Panicum sarmentosum Roxb. – Họ Lúa (Poaceae)
  • Công dụng: Chữa đau bụng kinh (cả cây). Kích dục (Rễ).
  • Phân bố: Cây mọc tự nhiên ở ven suối, ven sông, ven trảng cây bụi, ở độ cao dưới 500 m. Khá phổ biến ở Việt Nam.
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here