Parthenium hysterophorus L có tên tiếng Việt là cúc liên chi dại. Cây mọc tự nhiên trên đất ẩm ven đường, bãi hoang khắp nơi ở nước ta. Cây thuốc thường dùng để làm xe, điều kinh, cường dương (Rễ sắc uống). Thân lá phơi khô sắc uống chữa chứng tim đập nhanh.

Parthenium hysterophorus L

Cúc liên chi dại (Parthenium hysterophorus L)

  • Tên Tiếng Việt: Cúc liên chi dại
  • Tên khoa học: Parthenium hysterophorus L.   – Họ Cúc (Asteraceae)
  • Công dụng: Làm xe, điều kinh, cường dương (Rễ sắc uống). Thân lá phơi khô sắc uống chữa chứng tim đập nhanh.
  •  Phân bố: Cây mọc tự nhiên trên đất ẩm ven đường, bãi hoang khắp nơi ở nước ta.
  •  Mùa hoa quả: VI-VIII
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here