Hiện nay thì có nhiều kiểu phân loại gãy xương chậu. Ví dụ như theo giải phẫu học, theo các tổn thương chức năng, và phân loại theo AO.

Phân loại gãy xương chậu theo giải phẫu học:

gãy xương chậu
gãy xương chậu

Theo giải phẫu học thì gãy xương chậu được chia ra thành nhiều loại, có gãy một phần xương chậu hay gãy toàn bộ xương chậu. Noland đã chia thành bốn độ gãy xương khác nhau, bao gồm có:

  • Gẫy độ 1: gãy một phần xương chậu (gai chậu hay gãy một ngành của xương chậu…), vong chậu còn nguyên vẹn.
  • Gãy độ 2: gãy xương chậu một bên hay gãy cả hai bên gây ra đứt vòng chậu.
  • Gãy độ 3: gãy hai cung và bệnh nhân bị gãy xương chậu ở cả hai bên.
  • Gãy độ 4: đường gãy đi qua khớp háng (khớp ổ cối).

Phân loại gãy xương chậu theo các tổn thương chức năng:

Theo các tổn thương tới chức năng thì Donald D.Trunkey chia gãy xương chậu chia thành các loại khác nhau, bao gồm có:

  • Gãy vững: không cần bất động.
  • Gãy không vững: cần tiến hành can thiệp bằng các biện pháp ngoại khoa, cố định ngoài hoặc mổ kết hợp xương.
  • Gãy kiểu đè nát: gãy cả hai khung của ổ khớp háng. Đây là loại gãy rất nặng, nguy cơ bệnh nhân bị tử vong rất cao và có nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh.

Phân loại gãy xương chậu theo AO:

Còn cách phân loại gãy xương chậu khác là gãy xương chậu theo cách phân chia của A.O, bao gồm các loại sau:

  • Gãy loại A: xương và dây chằng của phần sau khung chậu còn nguyên vẹn, tổn thương gãy vững, đáy chậu không bị tổn thương. Gãy một phần nhỏ của xương chậu.

Bong các mảnh xương: gai chậu trước trên, gai mu, mào chậu, gai chậu trước dưới…

Lực tác động trực tiếp gây ra gãy xương: gãy xương cùng, trật khớp cùng, gãy ngang xương cùng.

  • Gãy loại B: gãy không hoàn toàn cung sau khung chậu, tổn thương không vững, xoay quanh trục ngang. Phức hợp xương và dây chằng khung sau tổn thương không hoàn toàn. Đáy chậu không có bị tổn thương.

Di lệch xoay mở như quyển sách khi bị cơ chế ép trước sau.

Gãy khung chậu một bên và di lệch đi lên cao gây méo mó khung chậu (Malgainge), nguyên nhân là do cơ chế ép bên.

  • Gãy loại C: gãy hoàn toàn khung sau, tổn thương mất vững cả chiều ngang lẫn chiều dọc.

Loại C1: gãy hoàn toàn cung sau một bên.

Loại C2: gãy hoàn toàn cung sau nặng một bên, bên còn lại cũng bị gãy nhưng là gãy không hoàn toàn.

Loại C3: gãy hoàn toàn cung sau ở cả hai bên của xương chậu..

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Phân loại các gãy xương chậu

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here