Polyscias balfouriana L. Bailey có tên tiếng Việt là Đinh lăng lá tròn họ Ngũ Gia Bì (Araliaceae.). Cây có nhiều công dụng như Đinh lăng.

Polyscias balfouriana L. Bailey

Đinh lăng lá tròn (Polyscias balfouriana L. Bailey)

  • Tên Tiếng Việt: Đinh lăng lá tròn
  • Tên khoa học: Polyscias balfouriana L. Bailey –  họ Ngũ Gia Bì (Araliaceae.)
  • Công dụng: Dùng như Đinh lăng.
  • Phân bố: Cây trồng.
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here