Quá trình sản nhiệt:

sinh nhiệt
sinh nhiệt

Quá trình sản nhiệt hay cũng có thể gọi là quá trình sinh nhiệt mà cũng có tên là quá trình tạo nhiệt cho cơ thể.

Quá trình sản nhiệt được tạo ra bằng các biện pháp hóa học và quá trình này tăng hay giảm lại tùy vào tình trạng của cơ thể của mỗi bệnh nhân khi người đó nghỉ ngơi hay lúc người đó ở trạng thái hoạt động (trong quá trình này còn bao gồm có cả các hoạt động chống lạnh) và chúng sẽ có những giới hạn nhất định. Dù trong trạng thái người bệnh hoàn toàn nghỉ ngơi, thì cơ thể vẫn cần chi dùng các năng lượng, do vậy vẫn có sự chuyển hóa của các chất trong cơ thể và vẫn sinh ra một lượng nhiệt tối thiểu (những chuyển hóa cơ bản của cơ thể), khoảng 1400/1500 Kcal trong một ngày (đối với một cơ thể nặng trung bình). Lúc này gan là cơ quan chủ yếu inh nhiệt của cơ thể. Khi cơ thể cần thiết sử dụng một nguồn năng lượng ở mức độ cao, thì cơ thể sẽ tiến hành oxy hóa các chất trong cơ thể ở cường độ tối đa để sinh ra nguồn năng lượng cần cho cơ thể tiêu dùng (chủ yếu là ở hệ cơ của cơ thể) do vậy song song với quá trình chuyển hóa các chất thì cơ thể cũng sinh  ra một lượng nhiệt tối đa (như trong trường hợp người đi leo núi theo tốc độ hay những người đi trượt tuyết) có thể chuyển hóa gấp trên 5 lần so với chuyển hóa bình thường của cơ thể và tạo ra một lượng nhiệt cũng lớn không kém cho cơ thể của người đó. Nói cách khác, mỗi cơ thể có một giới hạn tối thiểu và tối đa trong tạo nhiệt. Trong trạng thái không có hoạt động cơ bắp, nếu như cần tạo nhiệt khẩn cấp để bù đắp cho lượng nhiệt bị mất đi quá lớn thì nơi tạo ra nhiệt cho cơ thể thì vẫn là cơ, với tác dụng kích thích của thyroxin và noradrenalin vào lúc này, sự oxy hóa các chất sẽ trực tiếp tạo ra nguồn nhiệt cho cơ thể mà không thông qua tích lũy năng lượng vào ATP. Riêng trường hợp đối với trẻ nhỏ, thyroxin chưa có vai trò đáng kể trong tạo nhiệt mà chủ yếu là tác dụng của hóa chất trung gian của hệ thần kinh giao cảm là noradrenalin (cho nên trẻ không có các biểu hiện run khi bị nhiễm lạnh hoặc là trong trường hợp trẻ bị sốt cũng không có biểu hiện như đối với một người trưởng thành).

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Quá trình sinh nhiệt – một yếu tố giúp điều nhiệt

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here