Quá trình thải nhiệt

Quá trình thải nhiệt hay cũng có thể gọi là quá trình mất nhiệt.

Cơ thể thải nhiệt bằng các biện pháp vật lý, bao gồm có truyền nhiệt, các bức xạ nhiệt (như sự khuếch tán nhiệt) và thông qua quá trình bốc hơi nước (hay còn được gọi là quá trình bốc nhiệt).

Quá trình truyền nhiệt – một trong những nguyên nhân gây mất nhiệt:

quá trình truyền nhiệt
quá trình truyền nhiệt

Truyền nhiệt là sự trao đổi nhiệt giữa hai vật tiếp xúc với nhau. Nhiệt độ từ vật có nhiệt độ cao sẽ được truyền sang vật có nhiệt độ thấp cho tới khi nhiệt độ của hai bên ngang bằng nhau. Biện pháp thải nhiệt bằng truyền nhiệt của cơ thể sẽ càng hiệu quả nếu như các vật tiếp xúc (các loại như không khí, vật dụng, quần áo…) có nhiệt độ thấp hơn so với tân nhiệt của bệnh nhân, nhờ vạy mà nhiệt không tích lũy trong cơ thể (đe dọa tăng thân nhiệt). Trong trường hợp các vật tiếp xúc có nhiệt độ quá thấp, mà lượng nhiệt của cơ thể bị mất đi hay thoát ra quá lớn (đe dọa đến việc làm giảm thân nhiệt của cơ thể) thì gọi là mất nhiệt. Như vậy, khái niệm thải nhiệt hay mất nhiệt chỉ là một khái niệm rất tương đối (sử dụng trong trường hợp cơ thể bị thừa nhiệt hay thiếu nhiệt).

Bức xạ nhiệt – một trong những nguyên nhân gây mất nhiệt:

Bức xạ nhiệt là sự phát các tia nhiệt từ một vật ra ngoài môi trường xung quanh, không cần qua tiếp xúc, qua đó mà vật này mất bớt đi lượng nhiệt. Nhiệt của mặt trời tải xuống Trái đất dưới dạng các tia nhiệt (có cùng bản chất với ánh sáng, hay các tia như tia X…), chính là sự bức xạ nhiệt. Một vật phát ra số tia nhiệt nhiều hay ít tùy thuộc vào nhiệt độ và khối lượng của bản thân nó, đồng thời nó cũng sẽ nhận các tia nhiệt của các vật ở xung quanh nó. Cơ thể ta thải nhiệt (hoặc là trường hợp mất nhiệt) ở mức dương hay mức âm cũng tùy thuộc vào nhiệt độ các vật xung quanh ta (không tiếp xúc).

Như vậy, thải nhiệt hay mất nhiệt độ truyền và khuếch tán phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường. Một cơ thể khi nằm trong một môi trường 25 độ C thì hai biện pháp hai biện pháp đã nêu trên chi phối khoảng 65% lượng nhiệt được thải ra hàng ngày.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Quá trình thải nhiệt – một yếu tố trong cơ chế duy trì ổn định thân nhiệt

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here