Những yếu tố có liên quan:

hình ảnh minh họa
hình ảnh minh họa
  • Hiểu về bệnh qua quan niệm về sức khỏe:

+ Tổ chức y tế thế giới (WHO/OMS) năm 1946 đưa ra định nghĩa: sức khỏe là tình trạng thoải mái về tinh thần, thể chất và giao tiếp xã hội, chứ không phải là vô bệnh vô vật. Đây là định nghĩa mang tính mục tiêu xã hội, để phấn đấu được chấp nhận rất rộng rãi.

+ Tuy nhiên dưới góc độ y học, cần có những định nghĩa phù hợp và chặt chẽ hơn. Các nhà y học cho rằng sức khỏe là tình trạng lành lặn của cơ thể về cấu trúc và chức năng, cũng như khả năng điều hòa cân bằng nội môi, phù hợp và thích nghi với sự thay đổi của điều kiện ngoại cảnh.

  • Những yếu tố để định nghĩa bệnh:

Đa số các tác giả đều đưa vào khái niệm bệnh những yếu tố sau:

+ Sự tổn thương, lệch lạc, rối loạn trong cấu trúc và chức năng (từ mức phân tử, tế bào, mô, cơ quan đến mức toàn cơ thể). Một số bệnh trước kia chưa phát hiện được các tổn thương siêu vi thể, nay đã quan sát được. Một số bệnh đã được mô tả đầy đủ các cơ chế phân tử – như trong bệnh thiếu vitamin B1.

+ Do những nguyên nhân cụ thể, có hại, đã tìm ra hay chưa tìm ra.

+ Cơ thể có quá trình phản ứng nhằm loại trừ tác nhân gây bệnh, lập lại cân bằng, sửa chữa các tổn thương. Trong cơ thể bị bệnh vẫn có sự duy trì cân bằng nào đó, mặc dù nó đã lệch ra khỏi giới hạn sinh lí cơ bản. Hậu quả của bệnh tùy thuộc vào tương quan giữa quá trình gây rối loạn, tổn thương và quá trình phục hồi cũng như sửa chữa.

+ Bệnh làm giảm khả năng thích nghi với ngoại cảnh.

+ Với người, có tác giả đề nghị thêm là bệnh làm giảm khả năng lao đông và khả năng thích nghi với xã hội.

 Quá trình bệnh lý:

Đây là một tập hợp các phản ứng tại chỗ và phản ứng toàn thân trước các tác nhân gây bệnh, diễn biến theo thời gian, dài hay ngắn là tùy thuộc vào sự tương quan giữa các yếu tố gây bệnh và tính đề kháng của cơ thể bệnh nhân.

Quá trình bệnh lí có thể vẫn diễn biến khi đã hết các nguyên nhân gây bệnh. Ví dụ: trong bỏng, tác nhân gây bệnh là nhiệt độ cao có thời gian chỉ trong vài phút, nhưng quá trình bệnh lý ở những bệnh nhân bị bỏng lại có thể diễn ra hàng tháng. Viêm, sốt, dị ứng, mất máu, u…đều có quá trình bệnh lí riêng của chúng.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Quan niệm bệnh trong hiện đại (tiếp theo)

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here