Scirpus subcapitatus Thwaites có tên tiếng Việt là cói dùi đầu. Cây thường mọc ở Hà Nội (Ba Vì). Cây mọc tự nhiên ở vùng núi và đồng bằng. Cây thuốc thường dùng chữa đau mắt đỏ, đái đục (cả cây).

 Scirpus subcapitatus Thwaites

Cói Dùi Đầu (Scirpus subcapitatus Thwaites)

  • Tên Tiếng Việt: Cói dùi đầu
  • Tên khoa học: Scirpus subcapitatus Thwaites, họ Cói (Cyperaceae.)
  • Công dụng: Chữa đau mắt đỏ, đái đục (cả cây).
  • Phân bố: Hà Nội (Ba Vì). Cây mọc tự nhiên ở vùng núi và đồng bằng. 
  • Mùa hoa quả: 3-8
     

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here