Tăng thân nhiệt là một trạng thái thân nhiệt của cơ thể được tăng cao lên, cơ chế chung gây ra bệnh là quá trình sinh nhiệt nhiều hơn so với quá trình thải nhiệt, có thể là do một số nguyên nhân sau:

Tăng riêng quá trình tạo nhiệt (vượt qua hơn cả quá trình thải nhiệt), hoặc là do các hạn chế riêng thải nhiệt bị hạn chế, hoặc cũng có thể là do phối hợp cả hai quá trình trên.

Một vài ví dụ về tăng thân nhiệt như:

tăng thân nhiệt
tăng thân nhiệt

Tăng thân nhiệt do tạo nhiệt:

Tăng thân nhiệt nguyên nhân là do tạo nhiệt. Thân nhiệt của một vận động viên, có thể đạt tới 39 độ C khi thi đâu ở cường độ cao, mặc dù các biện pháp đã được cơ thể vận dụng một cách tối đa. Thân nhiệt của những bệnh nhân bị cường giáp chỉ hơi tăng lên nguyên nhân là bởi vì quá trình thải nhiệt của cơ thể người bệnh vẫn bình thường, nhưng sẽ rất dễ tăng nhanh nếu như có vận động cơ bắp mặc dù là thải nhiệt cũng tăng cao lên.

Tăng thân nhiệt do hạn chế thải nhiệt:

Tăng thân nhiệt mà nguyên nhân là do sự hạn chế của quá trình thải nhiệt. Trường hợp này gặp khi nhiệt độ môi trường tăng lên quá cao, độ ẩm cao, không khí kém lưu thông nên các điều hòa bằng cơ chế vật lý  nhằm muc đích thải nhiệt đều kém hiệu quả hoặc không có hiệu quả, mặc dù trung tâm điều nhiệt của bệnh nhân đó đều hoàn toàn bình thường và cơ thể của người đó hoàn toàn đang nghỉ ngơi (sinh nhiệt ở mức tối thiểu)..

Tăng thân nhiệt phối hợp nhiều nguyên nhân:

Tăng thân nhiệt có nguyên nhân là do sự phối hợp của nhiều nguyên nhân khác nhau. Vừa có sự hạn chế của quá trình thải nhiệt, lại vừa có sự tăng của quá trình tạo nhiệt. Ví dụ như, đối những người thực hiện các lao động nặng, trong một môi trường nóng, ẩm và kém thông gió, hoặc là trong điều kiện mang vác các vật nặng đi dưới trời nắng gắt…Nếu như trường hợp người nào đó rơi vào tình trạng thân nhiệt tăng lên kéo dài, và kèm theo đó là sự kết hợp giữa mất muối và nước với những rối loạn thứ phát của chức năng trung tâm điều hòa thân nhiệt, sẽ có thể dẫn đến tình trạng bệnh lý cho người đó: trường hợp này gọi là say nóng, nếu kết hợp với tác hại của các tia bức xạ sóng ngắn của mặt trời thì gọi là bệnh nhân bị say nắng.

copy ghi nguồn:http://healthyeatingforums.com/

link bài viết:Tăng thân nhiệt thụ động

SHARE
Previous articlefluconazol
Next articleChua ngút hoa ngọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here